شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم

parvane توسط parvane 2 سال پیش

شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم

comment