آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - ارتباط با دستگاه حضور و غیاب شرکتهایی که از دستگاه حضور و غیاب استفاده می کنند ، اطلاعات ورود و خروج پرسنل خود را از طریق این دستگاه ها به نرم افزار حقوق و دستمزد منتقل می نمایند در این کلیپ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد به آن پرداخته شده است .

comment