قسمت 13 ماه عسل 97-9خرداد 97-با موضوع صلح، آشتی و گذشت با حضور قبایل مختلف ایرانی

J@F@R توسط J@F@R 1 سال پیش
متفرقه

قسمت 13 ماه عسل 97-9خرداد 97-با موضوع صلح، آشتی و گذشت با حضور سران طایفه‌‌های مختلف ایرانی و آشنایی با رسوم قبایل ایرانی

comment