تجمع صبح امروز دانشجویان دانشگاه تهران هنگام سخنرانی حسن روحانی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 1 سال پیش

جمعی از دانشگاهیان منتقد به عملکرد دولت صبح امروز همزمان با حضور #حسن_روحانی در دانشگاه تهران، در مقابل سالن سخنرانی رئیس‌جمهور تجمع کردند!!

comment