واکنش همسر یوزارسیف بعد از شنیدن خبر لغو برجام😂😂

S.MOHAMMAD.H توسط S.MOHAMMAD.H 1 سال پیش

واکنش همسر یوزارسیف بعد از شنیدن خبر لغو برجام😂😂

comment