فیلم ضبط شده تعقیب سارقین از بانک توسط دوربین مداربسته. درهنگام خارج شدن از بانک اگر پول همراهتون هست حتما مراقب موارد مشکوک باشید. جهت مشاوره و نصب دوربین مداربسته با شماره های زیر تماس بگیرید: ۲۲۷۲۰۰۹۹ ۸۸۰۶۲۰۶۲

comment