در خصوص خدمات و فعالیت های کلینیک روانشناسی نیک مهر که در زمینه های مشاوره روانشناسی و مشاوره خانواده ، گروه درمانی ، مشاوره فردی ، مشاوره کودک ، درمان های غیر دارویی از جمله نوروفیدبک می باشد. شعبه شمال تهران : ۲۲۵۷۷۰۶۹ شعبه شرق تهران : ۳۶۶۰۳۹۸۳ مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴ https://nikmehrgroup.com

comment