اثر شما هیچ وقت، هیچ شباهتی، به آثار هنرمندان دیگر ندارد. این خلاقیت ذهن شما است، که می تواند به آن اثر هنری شکل و خلاقیت بدهد. به فرض مثال کاریکاتوری که شما طراحی می کنید، هیچ شباهتی به کاریکاتور دوستان و اساتید هنریتان ندارد. به خاطر اینکه هر شخصی با دید هنری خودش کاریکاتور اشخاص را به تصویر می کشد.برای اطلاع از آموزش های دیگر و محصولات به BABANART.COM استاد علی خلیلی فر | نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر

comment