در این ویدیو الهام قلخانی، روانشناس کودک، مطالبی در خصوص بهترین سن یادگیری زبان انگلیسی یا زبان دوم بیان می کنند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com

comment