اضافه تشبیهی و اضافه استعاری

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

تدریس کامل اضافه تشبیهی و اضافه استعاری ادبیات توسط استاد محسن منتظری مدرس ادبیات موسسه کنکوری حرف آخر.

comment