مردی برای سورپرایز کردن همسرش در سالگرد ازدواجشان به خانه می آید، اما او را در کنار یک مرد در حال خیانت میبیند. او اسلحه را به سمت آنها نشانه می گیرد، درحالی که مردد است که آنها را بکُشد یا نه؟

comment