برش لوله پلی اتیلن تمیز کردن لوله پلی اتیلن و متعلقات و اتصالات پلی اتیلن نصب لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن نصب شیرآلات و اتصالات پلی اتیلن پشت بندها و مهارهای بتنی لوله پلی اتیلن خاکریزی مقدماتی روی لوله پلی اتیلن های نصب شده تمیز نمودن خطوط لوله پلی اتیلن آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله پلی اتیلن نصب شده نتیجه آزمایش های کیفی و اجرا شده لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن تکمیل خاکریزی و کمپکت روی لوله پلی اتیلن های نصب شده سایر مشخصات فنی عمومی لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن

comment