نکات ناب حل تست‌ ترجمه جملات شرطی

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

فیلم نکات ناب حل تست‌های ترجمه جملات شرطی عربی توسط استاد واعظی. کل سوالای این مبحث رو با همین تدریس درو کن.

comment