تیزر مراسم اجراخوانی من قربانی زیبایی ام شدم ... دهم آذرماه نود و هفت، سالن شماره ی دو پردیس تئاتر "شهرزاد" تهران ... کارگردان : علی خطیبی ... نویسنده : آرام محضری ... خوانشگران : (به ترتیب ورود) : لیلا عبداله ئی (نینا)، یاسر فلاحتی (سربازرس)، میلاد رحیمی (مانی)، سمانه عسگری (فریبا)، سعید هنرآموز (سماواتی)، امیرحسین ولی زاده (وحید)، زهرا گروسی (شیدا)، آیدین عظیمی (کالبدشکاف) و نیما نیک انجام / راوی و معاون سربازرس

comment