رامانا دختر ایرانی الاصلی که بدل آنجلینا جولی است ...

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

رامانا بدل آنجلینا جولی دختر ایرانی الاصل که پدر او تهرانی و مادرش کانادایی است . رامانا در کشور کانادا زندگی میکند که چهره ای شبیه آنجلینا جولی دارد

comment