طرح دکوراسیون فضا و مبلمان اداری می تواند بازگو کننده ی فرهنگ و نوع فعالیت شرکت باشد. طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان اداری شرکت را می توانید با توجه به نوع فضای دلخواه خود، سفارش دهید.برای مثال، طراحی دکوراسیون و مبلمان اداری باز با پارتیشن اداری هایی با ارتفاع کم باعث ایجاد فضایی می شود که باز بودن ،تشریک مساعی، دیده شدن و ارتباط از ویژگی های این نوع دکوراسیون مبلمان اداری است. شرکت هایی که پارتیشن اداری هایی با ارتفاع زیاد در آنها به کار رفته است، محیطی خصوصی برای کارمندان فراهم می کند.خیلی از شرکت ها بسته به نوع کاری که انجام می دهند، ترکیبی از هر دو نوع فضا را می خواهند.

comment