جهت مشاوره با مهندس توکلی 09120331185 |www.2800design.ir| طول ناحیه بحرانی ستون|خاموتگذاری ویژه |مدرس ایتبس و سیف . میتونین برای تهیه پک جامع آموزشی طراحی و محاسبات سازه با نرم افزار ایتبس و سیف به آدرس سایت ما یا به آدرس اینستاگرام ما مراجعه کنین WWW.INSTAGRAM.IR/2800DESIGN و یا به آیدی تلگرام زیر پیام بفرستین: TAVAKOLIPACK@

comment