09121752854 https://razemovafaghiat.com/who-to-increase-self-steem- چرا باید عزت نفس و اعتماد به نفس بالا داشته باشیم؟ فردی که عزت نفس ضعیفی دارد: هرگز آدم موفقی نیست، هرگز آدم مهمی نیست، هرگز خودش را دوست ندارد، هرگز دیگران هم دوستش ندارند، هرگز شوهر خوبی نیست، هرگز زن خوبی نیست، هرگز پدر خوبی نیست، هرگز مادر خوبی نیست، هرگز دایی و عموی خوبی نیست، هرگز خاله و دایی خوبی نیست، هرگز دوست خوبی نیست، هرگز کارمند و کارگر خوبی نیست، هرگز مدیر و رئیس خوبی نیست، هرگز از خود و زندگی خود رضایت ندارد. چون او خود را لایق و سزاوار خوبی ها نمی داند.شما برای پرواز و اوج گرفتن بر فراز سرزمین رویاها و تجربه احساس خوب، مجبورید عزت نفس و اعتماد به نفس خود را به بالاترین سطح ممکنه برسانید.

comment