کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت سوم | کتاب بازی های استراتژیک بازاریابی

توسط Alikhademoreza 7 ماه پیش

کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت سوم | کتاب "بازی های استراتژیک بازاریابی" این کتاب بسیار جالب و کاربردی به استراتژی های رقابت در بازاریابی اشاره دارد و به شما کمک می کند تشخیص دهید در هر شرایط ای کسب و کارتان، چه استراتژی رقابتی را در پیش بگیرید. کتاب کار مجموعه ویدئویی علی خادم الرضا است که در آن کتابهای خوب و مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، فروش، توسعه شخصی و تمام حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار معرفی می شود. ------- وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران www.Alikhademoreza.ir

comment