در این کلیپ نحوه باز و بسته کردن تخت و لوازم جانبی مورد استفاده در تخت و انواع آن آموزش داده میشودhttps://t.me/massage_city

comment