دستگاه چسب زدن زیر و روی کارتن به صورت همزمان قابلیت نصب کارتن شمار و گزارش گر آماری و جت پرینتر روی دستگاه قابلیت حمل دستگاه جهت استفاده در چندین خط تولیدی به علت داشتن چرخ گردان قابلیت استفاده در خطوط تولیدی مواد غذایی، بهداشتی،صنایع خودرو و غیره استحکام، سرعت و دقت در بسته بندی برق مصرفی سه فاز http://dornamachine.com 09109930289خانم قلیزاده

comment