قارچ کش بسیار قوی فاندانگو برای کنترل موثر بیماری های مزارع جو زمستانه و بهاره کاربرد دارد.این قارچ کش به طور عملی تست و تایید شده است.به سادگی قابل استفاده بوده و مقرون به صرفه می باشد.استفاده از فاندانگو باعث افزایش بازدهی و سلامت محصول جو خواهد شد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment