فروش دستگاهای ابکاری09127692842 حاتمی: شرکت ما در زمینه چاپ آبی یا هیدروگرافیک یا واتر ترانسفر، مفتخر است که از کشورهای آلمان و چین اقدام به واردات این فیلم ها و اکتیواتور مخصوص آن شده وجهت فروش و عرضه به هموطنان عزیزمان ارائه نماید. .خمل پاش المانی09127692842 فانتاکروم09356458299 دستگاه فانتاکروم0215653155 ابکاری کروم 09127692842 کروم پاششی 09359495590 مخمل پاش 09127692842 دستگاه مخمل پاشی دستگاه مخملپاش09301313283 دستگاه ابکاری09024745067 دستگاه هیدروگرافیک09359495590 دستگاه فانتاکروم09356458299 فروش وان هیدروگرافیک09127692842 دستگاه استیل پاش 09301313284 دستگاه مخمل پاش09024745068 دستگاه فلوک پاش02156573155 دستگاه جیر پاش09127692842 فانتاکروم09127692842

comment