طرح کرامت : دانلود طرح کرامت ابتدایی به همراه دفتر و تزئین واحد کار و مهارت

برنامه سالانه توسط برنامه سالانه 3 ماه پیش

طرح کرامت چیست؟ طرح کرامت مسئله ای است که در سایت حاضر تصمیم گرفته ایم به بهترین شکل ممکن به بحث جالب پیرامون آن بپردازیم. در واقع خوب است بدانیم هر ساله بخشنامه ای تحت این عنوان در سراسر کشور برگزار شده و در این طرح موضوعاتی را دانش آموزان و معلمین ابتدایی مطرح می نمایند و معمولا این موضوعات در راستای جامعه است.که پس از ارائه موضوعات توسط فرهنگیان و دانش آموزان شروع به کار کردن پیرامون آن می کنند. در این طرح با مطرح نمودن مسئله و فعالیت بر روی آن در پی آن هستند که دانش آموزان را به طرح و تحقیق وادار نمایند. لذا در این راستا ما نیز می کوشیم که این هدف والا را گسترش داده و پیرامون این مسئله به بحث و تبادل نظر بنشینیم. در صورت داشتم هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید. https://asatidefars.ir/

comment