طاها رحمانی متولد ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مبتلا به بیماری ژنتیک نادر "اس.ام.ای" تیپ یک SMA1 دارو مورد نیاز آمپول اسپینرازا هزینه درمان سه میلیارد تومان است. قبل از اینکه دیر شود او را باید دریابید شماره کارت بانک صادرات ایران ۶۰۳۷۶۹۷۴۶۱۴۲۸۴۹۹ بنام طاها رحمانی مدیریت و ادمین صفحه طاها رحمانی: شبنم شانی زاده اصلی 09112183274 و 09116969448

comment