در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود: «ببخشید؛ پراید ۷-۸ تومنی شده پنجاه و خرده‌ای میلیون تومن. تیبای ۱۵-۱۶میلیونی شده ۷۵ میلیون. پس چرا حق و حقوق بچه‌ها رو نمیدین؟ این پول‌ها مگه برای سایپا پولیه؟ پولِ مرا نگه دارید اما پول بچه‌ها رو بدید. تا کِی فقط شعار؟»

comment