طرح کرامت چیست؟

برنامه سالانه توسط برنامه سالانه 3 ماه پیش

طرح کرامت در دوره دبستان یکی از مهمترین و کاربردی ترین طرح هایی است که باعث می گردد آموزگاران بتوانند به صورت کاربردی دانش آموزان را با نکات اخلاقی آشنا نمایند. در طرح کرامت ابتدایی آموزگار سخنان دانش آموزان را می شنود و سعی می نماید  مشکلات را به بهترین نحو ممکن برطرف نماید.در این طرح  برای مقابله با مشکلات اخلاقی دانش آموزان  به جای ریز شدن در مسایل و بحث و گفت وگوی بیهوده با توجه به نکات کلیدی در واحد کارهای طرح کرامت راهکارهای ممکن را به صورت فهرست بندی شده ارائه می دهند. http://yon.ir/VuL6j

comment