بهترین تکنیک برای مقابله با کیف قاپ ها اینه که سر جای خودتون بشینیدتا تعادلش به هم بخوره...

توسط Pyxo 2 سال پیش

بهترین تکنیک برای مقابله با کیف قاپ ها اینه که سر جای خودتون بشینیدتا تعادلش به هم بخوره...

comment