نیمار فارسی صحبت می‌کند به افتخار ایرانیان و ژاپنی صحبت کردن سردار آزمون برای احترام به مردم ژاپن و...

comment