با تماشای این ویدیو مشخص میشود که با اینکه رونالدو در حال حاضر بسیار موفق است، اما همچنان با انگیزه ی فراوان در تمرینات رئال حاضر میشود

comment