آموزش حسابداری عملی رایگان - حسابداری کالای مصرف شده در شرکت کالایی که به منظور فروش در امان نگه داری میشود به صورت استفاده شخصی انجام دهد ثبت آن به صورت گفته شده در این فیلم میباشد

comment