کانادا

توسط گردگرد 7 ماه پیش

کانادا کشوری در شمال قاره آمریکای شمالیه که از ده استان و سه قلمرو تشکیل شده این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از ناحیه شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده شده کانادا با مساحت ۹٫۹۸ میلیون کیلومتر مربع، دومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت و چهارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکیه آبشار نیاگارا، معروف ترین و پهناورترین آبشار جهان هم در مرز این کشور با ایالات متحده قرار گرفته که با دیدنش هیجان زده میشید https://gerdgard.com/

comment