تدریس مبحث پروتئین های غشا فقط در یک دایره

استاد منتظری توسط استاد منتظری 9 ماه پیش

تدریس مبحث پروتئین های غشا فقط در یک دایره توسط استاد شعبانی مدرس زیست شناسی موسسه حرف آخر. کل پروتئین ها سطحی و سراسری وقتی استاد منتظری (دبیر ریاضیات) تستای این مبحث رو با این تدریس به راحتی حل میکنه.

comment