1500 متر باغ میوه متنوع/100متر ویلا/استخر روباز/برق قانونی و آب چاه و آب سهمیه کشاورزی/سند تکبرگ/بر عالی مشاور مربوط محمدرضا صناعی: 09128692569

comment