مرا گوش کن...! #منو_ببین

توسط alibz1993 4 ماه پیش

همین حالا مرا گوش کن! فردایی وجود ندارد هر چه هست اکنون است! دل لرزان مرا به فردا حواله نده! مرا همین حالا بشنو! تا چشم بر هم نزده ایم مات نمانده ایم به چشمِ دقیقه هایی که ما را جا گذاشتند... مرا گوش کن همین حالا! فردایی وجود ندارد. به قلم معصومه صابر #منو_ببین

comment