طراحی و تولید میز کار گروهی و میز کارام دی اف -مبلمان اداری بنکو-26100782

میز های کار گروهی بنکو قابلیت استفاده به صورت کار گروهی، رعایت اصول چیدمان بر اساس در معرض دید قرار گرفتن کالا برای بازدید کنندگان، استفاده از اتصالات الیت و فیتینگ در ساخت و تولید محصول،به کارگیری پایه های تراز به منظور ایستایی بهتر میز بر روی سطوح مختلف،قابلیت اتصال میزهای کنفرانس الحاقی به میز ها، قابلیت تولید در سایزهای مختلف را دارند.

comment