وقتی اردوغان جلو پای پوتین نیم خیز میشه و پانمیشه از جاش و پوتینم صندلیشو میکشه تا ادب بشه😂

S.MOHAMMAD.H توسط S.MOHAMMAD.H 1 سال پیش

وقتی اردوغان جلو پای پوتین نیم خیز میشه و پانمیشه از جاش و پوتینم صندلیشو میکشه تا ادب بشه 😂

comment