تمرکز روی سبک، گرایش، علایق و استعدادتان حائز اهمیت است. در زمینه های خاصی دانش خود را بالا ببرید. به عنوان مثال اگر به هنرهای زیبا علاقه دارید، در این زمینه مطالعه ی کافی کنید تا موقعیتی برای خود به وجود آورید و در تخصص تان پیشرفت کنید. سپس مردم به خاطر تخصص تان دنبالتان خواهند گشت. علاوه بر این، وقتی در حیطه ی کاریتان مهارت کافی را کسب کنید، فرصت کار کردن با طراح هایی که در زمینه های مختلف تخصص دارند را بدست خواهید آورد.

comment