معرفی محصول آموزشی ۲ روش‌ تصمیم‌گیری چندمعیاره شامل روش AHP و روش BWM

میلاد سکندری توسط میلاد سکندری 7 ماه پیش

برای اولین بار در ایران: آموزش روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره شامل روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش بهترین-بدترین (BWM) در یک بسته آموزشی!!! زمان: ۹۵ دقیقه... موارد آموزش داده شده در این محصول آموزشی: آموزش کامل تئوری روش تحلیل سلسله مراتبی به زبان ساده، آموزش پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice با به کارگیری مثالی کاربردی به صورت گام به گام، آموزش کامل تئوری روش بهترین-بدترین به زبان ساده، آموزش پیاده سازی روش بهترین-بدترین در نرم افزار LINGO با به کارگیری مثالی کاربردی به صورت گام به گام...

comment