تیزر شماره ی یک مراسم اجراخوانی گلن گری، گلن راس ... یکم تیرماه نود و هشت، سالن شماره ی یک خانه ی نمایش «مهرگان» تهران ... کارگردان : علی خطیبی ... نویسنده : دیوید مَمِت ... مترجم : امید روشن ضمیر / انتشارات نیلا ... خوانشگران : (به ترتیب ورود) : مروارید کاشیان (شلی لوین)، سعید هنرآموز (جان ویلیامسون)، لیلا عبداله ئی (رز آرونو)، المیرا مریدانی (لیزی ماس)، آیدین عظیمی (ریچارد روما)، میلاد رحیمی (جیمز لینگ)، نیما نیک انجام (کارآگاه بیلن) ... سازنده ی تیزر : سارا عسگرپور

comment