دانلود رایگان درس پژوهی

برنامه سالانه توسط برنامه سالانه 4 ماه پیش

درس پژوهی های برگزیده و گلچین شده به همراه آموزش کامل گزارش کتبی درس پژوهی تجربه درس پژوهی در ایران، مرتبط با اجرای پروژه غنی سازی مدرسه است.تجربه ای که بهبود کیفیت را از کلاس درس و مدرسه آغاز کردیم ،فکر و اندیشه بزرگی در سر داشتیم و آن استقرار نظام آموزشی کارآمد در فرایند رشد و توسعه منابع انسانی بوده و هست(نگاه از پایین به بالا).از سازمان های یادگیرنده آموختیم که یاد نمی گیریم، اما یاد می دهیم،این عجز جاافتاده نظام آموزشی را دچار عقب ماندگی خواهد کرد. http://yon.ir/XSWyl

comment