ذوق زدگی صداوسیما از فیلتر تلگرام

Ali توسط Ali 2 سال پیش

ذوق زدگی صداوسیما از فیلتر تلگرام و انتشار یکسویه مصاحبه های گزینشی و برش خورده با مردم!

comment