ساخت جارو برقی دستی کوچولو با بطری نوشابه و ... 😉🍾🛠💡

توسط کانال آنیدان 2 سال پیش

ایده ساخت جاروبرقی با وسایل ابتدایی

comment