ایجاد و ساخت تقویم تصویری با نرم افزارهایی مانند فوتوشاپ و کورل درا مشکل و زمانبر است. در این ویدئو چگونگی ساخت تقویم تصویری با نرم افزار به عنوان خدمت(SaaS) آی زیج به صورت کاملا شخصی و در زمانی خیلی کوتاه و بسیار ساده توضیح داده می‌شود.

comment