نفت به نقد (oil to cash)

توسط saar.media 4 ماه پیش

این ویدئو نشان می‌دهد چگونه می‌توان پول نفت را بر سر سفره مردم آورد.

comment