جشن روز مادر در بیش از ‌۴۰ کشور جهان به طور رسمی در دومین یکشنبه ماه می برگزار می‌شود که این تاریخ به زمان یونان باستان برمی‌گردد.

comment