اپوکسی های قابل اعمال دز زیر آب

توسط P.mohammadi 7 ماه پیش

این پوشسها برای ترمیم پوششهای مغروق در اب دریا استفاده می شوند . توانایی اعمال و کیورینک در شرلیط زیر آب دریا یکی از نهمترین ویژگی های این پوششها محسوب می گردد

comment