ترانه فولکلور واسونک یا حنا بندان شیرازی ها با صدای جاودانه استاد محمد نوری

P.mohammadi توسط P.mohammadi 9 ماه پیش

واسونک نراسم حنابندان شیرازی هاست . تقریبا در همه عروسی های شیراز واسونک خونده میشه

comment