آشنایی با درجات تمیزی سطح بعد از بلاستینگ

توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

به منظور رنگ آمیزی به منظور جلوگیری ار خوردگی ابتدا سطح توسط ساینده بلاست می شود . در این فیلم که توسط frosio تهیه شده است درجات تمیزی سطح مورد بررسی قرار گرفته است

comment