جلسه انگیزشی در کلینیک دندانپزشکی مدرن

این جلسه انگیزشی که سخنران آن دکتر واحد بودند برای عملکرد بهتر کلینیک مدرن و ارائه خدمات بهتر بوده است با مدرن همراه باشید https://dmcc.pro/

comment